Sree Vasudevapuram Mahavishnu Temple Aduvassery

Sree Vasudevapuram Mahavishnu Temple Aduvassery Kunnukara Ernakulam Kerala India

ഈ ക്ഷേത്രത്തിനു തികച്ചും സൗജന്യമായി ഓൺലൈൻ വഴിപാട് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ഉടൻ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക. സൗജന്യ പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. (To Start Free Online Vazhipadu Booking for this temple, respected management members please contact us on mentioned phone number in contact page. Free training will be provided)
Address
South Aduvassery, Kunnukara, Ernakulam, Kerala 683578, India
description

കേരളത്തിലെ ആലുവയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള കുന്നുകര പഞ്ചായത്തിൽ കൊച്ചിൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് പടിഞ്ഞാറ് ഏകദേശം 9 കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീ വാസുദേവപുരം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം.


ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ഒരു മഹാശിഷ്യൻ വില്വമംഗലം സ്വാമികൾ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചു. മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ദർശനം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. ഭഗവാൻ്റെയും ദേവിയുടെയും ഭൗതിക സാന്നിധ്യമുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മോശം അവസ്ഥ കണ്ട് സ്വാമികൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു.


ദേവിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യം നഷ്‌ടപ്പെടുന്നതിനും ആ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിനും കാരണം അദ്ദേഹം ദേവിയോട് ചോദിച്ചു. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനങ്ങളും ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്നും അതിനാൽ താൻ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന തിരക്കിലാണെന്നും അവർ മറുപടി നൽകി. തൽഫലമായി, ജനങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ദേവിക്ക് സമയമില്ലായിരുന്നു.


ഭക്തരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രദർശനം നിർത്തി നിരീശ്വരവാദികളായി മാറുമെന്ന് വില്വമംഗലം സ്വാമികൾ ദേവിയോട് പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്ന ഭക്തരുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ കുറച്ച് സമയം നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ദേവിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. സ്വാമികളുടെ അഭ്യർത്ഥന കേട്ട ദേവി വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഭക്തർക്ക് ദർശനം നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.


എന്നാൽ സ്വാമികൾ അതിൽ തൃപ്തനായില്ല. സമ്പത്തിനു പുറമേ പ്രശസ്തി, ആരോഗ്യം, അറിവ്, ജോലിയിലെ വിജയം, നല്ലതും നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതുമായ ദാമ്പത്യജീവിതം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും മഹാലക്ഷ്മിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.


സ്വാമികളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം, തൻ്റെ സാന്നിധ്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുമെന്നും വൈശാഖ മാസത്തിലെ (ഏപ്രിൽ / മെയ്) അക്ഷയ തൃതീയ മുതൽ 8 ദിവസത്തേക്ക് 8 വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ തൻ്റെ ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിയുമെന്നും ദേവി മറുപടി നൽകി. അഷ്ടലക്ഷ്മിയായി അതായത് വീരലക്ഷ്മി, ഗജലക്ഷ്മി, സന്താനലക്ഷ്മി, വിജയലക്ഷ്മി, ധന്യലക്ഷ്മി, ആദിലക്ഷ്മി, ധനലക്ഷ്മി, മഹാലക്ഷ്മി എന്നിങ്ങനെ യഥാക്രമം.


ഈ 8 ദിവസങ്ങളിൽ താംബൂല സമർപ്പണം ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വഴിപാടായി മാറി


Sree Vasudevapuram Mahavishnu Temple is an Indian temple located about 9 Kilometers westward of Cochin International Airport in Kunnukara panchayath in the suburbs of aluva in the state of Kerala.


After a long period Vilwamangalam Swamikal, a great disciple of Lord Guruvayoorappan visited the temple. He had the vision of Mahalakshmi engaged in the service of Lord Mahavishnu. The Swamikal was surprised to see the poor condition of the temple where there was physical presence of the Lord and the Goddess. He asked Devi, the cause of the loss of prosperity of the temple and the poverty of the people living in that area even though her presence was there.


She replied that the officials of the temple and the people were not taking care of the temple rituals and so she was busy serving the Lord. As a result, she did not have time to attend to the prayers of the people. Vilwamangalam Swamikal then told Devi that if the prayers of the devotees are not answered, they will stop visiting the temple and turn into atheists.


He requested Devi to provide some time to hear the prayers of the devotees visiting the temple. On hearing the request of Swamikal, Devi promised him that she will give Darshan to devotees once a year. But Swamikal was not satisfied with that. He again requested Mahalakshmi that as different people needs different blessings like fame, health, knowledge, success in job, good and prolonged married life etc. in addition to wealth.


Up on the sincere request from Swamikal, Devi replied that her presence will be felt in the temple and shall shower up the blessings on her devotees for the 8 days starting with Akshaya Tritiya in the month of Vaisakha (April / May) in 8 different forms as Ashtalakshmi i.e. Veeralakshmi, Gajalakshmi, Santhanalakshmi, Vijayalakshmi, Dhanyalakshmi, Adilakshmi, Dhanalakshmi and Mahalakshmi respectively .


Henceforth the ritual of Tambula Samarpanam became an important offering in this temple during these 8 days


More Information
PRATHISHTA
area map